Stöd, skyddat boende och placering

Vi har ett tillfälligt skyddsboende för kvinnor och medföljande barn.

Vårt boende ska vara en helgad plats från mäns våld mot kvinnor, därför är boendet kvinnoseparatistiskt.  Vi har en heltidsanställd som jobbar kontorstid med de boendes behov av praktiskt stöd och stödsamtal.

För nya kommuner som funderar på att göra en placering hos oss rekommenderar vi att ni tar kontakt med oss så kan vi berätta mer om oss och vårt arbete.

Vi vill att det alltid ska kännas tryggt och säkert att placera hos oss!

Våra kompetenser och vad vi kan hjälpa till med:

 • FREDA-bedömningar
 • SARA hot- och riskanalyser
 • Vi har lång erfarenhet och kunskap om våld och våldets konsekvenser för kvinnor och barn.
 • Vi har specialkompetens inom hedersrelaterat våld och förtryck.
 • Vi har HBTQ-kompetens.
 • Vi har genomgått utbildning i motiverande samtal.

Vi kan erbjuda de som bor hos oss:

 • Stödsamtal.
 • Stöd vid kontakt med myndigheter.
 • Kontakt med kompetenta advokater inom området.
 • Stöd i föräldrarollen.
 • Stöd vid etablering i ny kommun.
 • Vi kan vara behjälpliga i att finna ny skola/förskoleplats.
 • Fortsatt stöd vid utflytt om behov finns.

Praktisk info för kommuner:

Vi tillämpar dygnstaxa utan uppsägningstid.

Varje kvinna som kommer till oss får ett startkit med hygienartiklar.

Vi kan även göra utlägg om kvinna är i akut behov av exempelvis mat eller kläder.