Stöd, skyddat boende och placering

Hos oss kan ni skyddsplacera våldsutsatta kvinnor med eller utan medföljande barn. Vi erbjuder ett skyddat boende på hemlig adress med säkerhetsdörr. Som rutin gör vi en säkerhetsplanering och anpassar uppdragen enligt överenskommelse med er. Alla medarbetare är kvinnor och finns tillgängliga under kontorstid på vardagar. Vi finns i Stockholms län och tar emot kvinnor från hela landet. 

I verksamheten finns personal med adekvat utbildning och yrkeserfarenhet av våld i nära relation, HRV, psykisk ohälsa, missbruk, hot- och riskbedömningar (FREDA och PATRIARK), MI, Trappan, TMO, BRA-samtal och HBTQI. 

Det är viktigt att de barn som bor hos oss får en meningsfull vardag med aktiviteter och stimulans. Vi gör utflykter, pysslar, bakar och leker. De dagliga aktiviteterna anpassas efter barnens ålder och behov. 

 Våra tre anställda arbetar på boendet som:

 • Samtals- och boendestödjare
 • Verksamhetsansvarig
 • Barnansvarig
 • Boendekoordinator

 Vi erbjuder på plats:

 • Skydd från hot och våld
 • Samtals- och boendestöd
 • Stöd vid myndighetskontakter
 • Förmedling av kontakter inom juridisk rådgivning och sjukvård
 • Stöd i föräldrarollen
 • Upparbetad kontakt med kommunens skolor och förskolor 
 • Samverkan med komunnens socialtjänst 
 • Fortsatt stöd vid utflytt om behov finns

Praktisk info för kommuner:

Prisuppgifter: 900 kr/dygn per kvinna, 400 kr/dygn per barn

Vi tillämpar dygnstaxa utan uppsägningstid

Vi kan ta emot upp till fyra kvinnor med medföljande barn

Vi kan även göra utlägg om kvinna är i akut behov av exempelvis taxiresa, mat eller kläder