Stödmottagning

I den Öppna verksamheten erbjuder vi stödsamtal för kvinnor, Trappan-samtal och gruppverksamhet. I verksamheten finns personal med adekvat utbildning och yrkeserfarenhet av våld i nära relation, HRV, psykisk ohälsa, missbruk, MI, LAB, Trappan, TMO, BRA-samtal och HBTQI. 

 

Våra två anställda arbetar i den Öppna verksamheten som:

  • Verksamhetsansvarig - uttåtriktat arbete, samtalsstöd och rådgivning 
  • Verksamhetssamordnare - gruppverksamhet, samtalsstöd och rådgivning