Studiecirkel

Mäns våld mot kvinnor och barn vänder sig till dig som är kvinna och som är intresserad av att få kunskap om hur våldet tar sig uttryck och hur våldet kan förstås mot bakgrund i samhälleliga strukturer och normer. Du får även kunskap om feminism, kvinnorörelsens historia och värdet av separatistisk organisering. Träffarna är utformade som workshops med inslag av teori och med besök av gästföreläsare som arbetar proffesionellt med mäns våld mot kvinnor, juridiskt och socialt.

Du kan delta för att du vill förkovra dig och förstå mer om våld i nära relationer. Under utbildningens gång kan du ta ställning till om du vill arbeta ideellt för Haninge kvinnojour.

Studiecirkeln omfattar 3 antal tillfällen. Du anmäler dig till samtliga tillfällen om du vill delta.

Datum för hösten 2024. 

Onsdag 3 oktober kl 18.00-20.30, lördag 5 oktober och söndag 6 oktober kl 10-16. Studiecirkeln är kostnadsfri för stödmedlemmar, så bli gärna det redan idag!

Maila anmälan till
Skriv ”studiecirkel mäns våld” i ämnesraden. Sista anmälningsdag: 15 september.

 


Utbildning

Vi genomför utbildningar som syftar till att öka medvetenheten om mäns våld mot kvinnor och barn. Med ökad medvetenhet följer förmåga att förändra. Med våra utbildningsinsatser vill vi bidra till ett tryggt samhälle fritt från våld i nära relationer. Ni kan välja att delta i vår återkommande studiecirkel ”Mäns våld mot kvinnor och barn” eller skräddarsy er egen utbildning utifrån de behov av kunskapslyft som ni har i er organisation. Vi erbjuder utbildning inom följande teman:

Våldets uttryck – det finns många sätt.
Myter om våld – det är inte alltid som man tror.
Feminism – våldets fiende.
Kvinnoseparatism – ett eget rum för förändring.
Normaliseringsprocessen – varför går hon inte.
Hur kan mäns våld mot kvinnor förstås.
Hur pratar man om det som gör ont – bemötande och samtalet
Uppbrottsprocessen – varför går hon.

Utbildare är Kristin Ardenstedt, anställd på Haninge kvinnojour som verksamhetsansvarig.
Kontaktuppgifter: kristin.ardenstedt@haningekvinnojour.se