Panelsamtal

9 augusti 2022

Haninge kvinnojour bjuder in till panelsamtal!

Haninge kvinnojour har många frågor att ställa till Haninges lokalpolitiker. Hur verkar man för att säkerställa kvinnojourens existens bortom nästa mandatperiod?

Vi på kvinnojouren fruktar att marknadskrafternas vinstdrivande aktörer tar plats på kvinnojourers bekostnad? Hur vill man motverka hedersvåldet bland barn och kvinnor i kommunen? Med mera...

Moderator är samhällsdebattören och kriminologen Nina Rung. 

Har du frågor? Kontakta malin-martell@haningekvinnojour.se 

1 september kl 18:00-20:00 i Haninge kommunhus, Skärgårdssalen.