Den 1 januari till den 30 juni 2021

7 september 2021

Den 1 januari till den 30 juni 2021

Covid fortsatte att plåga oss även under vintern/våren. Våldsutsatta kvinnor och barn har drabbats extra skoningslöst av att behöva stanna i sina hem. Våldet eskalerar och lidandet likaså. Det erfar vi genom att samtalen från utsatta kvinnor till vår mottagning har ökat med närmare 100% under pandemiåren 20/21.

Inget ont som inte har något gott med sig. Som projektledare för det utåtriktade arbetet har pandemin fört med sig mycket ny kunskap om digitala verktyg. Erkänner att jag kände ett visst motstånd att behöva växla om från levande möten till digitala, men allteftersom omvärlden krävde det så öppnade också jag upp. Studiecirkel för både blivande volontärer och allmänt intresserade har genomförts digitalt under våren. Likaså föreläsningar för S och C-kvinnorna i vår kommun. Möten med volontärer, samarbetspartners och södertörnsjourerna har med gott resultat genomförts via våra skärmar.

Som opinionsansvarig har jag uppdraget att leda våra volontärer i det utåtriktade arbetet. Flera projekt är på gång; Info-Art-gänget jobbar fram stripes som på ett enkelt och pedagogiskt sätt beskriver vad våld är – inte bara misshandel och mord. Idén är att dessa ska exponeras på våra sociala medier. Men också på toaletter i våra större butiker och köpcenter i Haninge.

På ”Orange Day”, den 25e varje månad uttrycker kända och okända personer sin frustration över mäns våld mot kvinnor och sitt stöd för Haninge kvinnojour. Ett budskap som behöver hamras in om och om igen! Detta syns i våra sociala medier och är organiserat av en av våra eminenta volontärer.

Dockrum som symbol för trygghet och ett liv utan våld – en manifestation i Roks namn. Rummen placerades ut på lämpliga platser i närheten av Handenterminalen. Mitt i natten för att fördröja folks lust att riva ner och förstöra. Heja våra volontärer som möjliggör mycket av det utåtriktade arbetet!

I samverkan med Roks har en digital folder arbetats fram, där vi och ett 20-tal jourer runtom i landet talar om vilka vi är och vikten av vårt arbete. Foldern tillägnas socialförvaltningar och andra relevanta grupper, runtom i landet att vi finns och att vi är oumbärliga. Ja, det vill jag påstå att vi är – oumbärliga!

Vi hade planer att besöka näringslivet i Haninge för att berätta om hur våld i hemmet påverkar kvinnan på jobbet. Många brev, mejl och uppdateringar i FB och I till trots så har intresset för detta varit minst sagt ljummet. Kanhända beror det på pandemin? Eller är det känsligt att bjuda in oss att tala om detta? Har cheferna möjligen inte beredskap att ta emot information som skulle kunna beröra den egna personalen och väcka en hel del starka känslor?

Att vara en ”nagel i ögat” på politikerna är ett av opinionsprojektets syften. De vet att vi finns och vi är aktiva i kontakten med dem! En nyhet för i år är att vi numera finns på Youtube. Där kan du se vad politikerna säger om barnrättsarbetet i kommunen. Håller de vad de lovar? Även till hösten gör vi en politikerturné där vi tar tempen på trygghetsarbetet.

Här i loggen kan du läsa en summering av det vi inom ramen för det utåtriktade projektet har arbetat med det senaste halvåret. Vill du ha mer info om det gedigna arbete vi gör så dokumenteras det i vår verksamhetsberättelse. Den trycks upp i en upplaga om 100-200 ex och skickas ut till politiker och tjänstemän. Vi är stolta över vår verksamhet och det vill vi givetvis tala om!

Nu tar jag semester och återkommer i augusti med förnyad kamplust och kraft att arbeta mot mäns våld mot kvinnor. En kamp som aldrig får upphöra så länge våldet pågår! Haninge kvinnojour ger inte upp i första taget. Kvitto på det är de 30 år som vi har funnits för kvinnor som är utsatta för våld. Det ska vi fira i höst - ses då!