Den 1 juli till den 31 december 2019

29 december 2020

Tid av oro

Halvåret har präglats mycket av en oro över att kvinnojoursrörelsen är starkt hotad. Allt fler kommuner upphandlar AB:n som driver skyddade boenden. Flera kvinnojourer har tvingats lägga ner sina skyddade boenden. Inom kvinnojourrörelsen ser vi med stor sorg och ilska hur utsatta kvinnor och barn blir brickor i ett vinstjagande spel. Även vi säger upp en våra två lägenheter inför kommande år. Inte ett lätt beslut för styrelsen, men ett nödvändigt. 

Opinionsarbetet fortsätter oförtrutet på flera arenor i Haninge kommun. En arena är vår studiecirkel för blivande volontärer och andra intresserade kvinnor. Under hösten har vi genomfört den sjunde studiecirkeln sedan 2016. Kunskapsrådet uttrycker på sin hemsida att ”studiecirkeln som form för lärande är ett av civilsamhällets viktigaste mötes- och bildningsplatser. Tillika ett forum, oumbärligt för samhällsutvecklingen och bärare av demokratiska värderingar.” 

Som projektledare ser jag också hur väsentligt det separatistiska rummet är. Deltagare vittnar om och om igen att träffarna ger utrymme för lärande genom samtal utan censur. ”Här kan jag vara mig själv och dela mina erfarenheter utan rädsla för att bli ifrågasatt eller avbruten.”

En annan arena är samverkan med brottsofferjouren och manscentrum. Vi fortsätter med vårt arbete för att säkerställa fortlevnaden av våra sociala föreningar. Vi har adresserat ett tydligt budskap till politikerna att nyckelpersoner i kommunen bör ha mer kunskap om de alternativa avtalsformer som finns att tillgå för att stärka samverkan mellan kommun och föreningar. En plan har tagits fram med kommunkansliet för ett seminarium under våren 2020. 

Jag vill poängtera att samarbetet oss föreningar emellan har inneburit att vi kunnat vara en ”nagel i ögat” på våra politiker. Bland annat har vi påtalat brister i tjänsteutövande som hade kunnat omintetgöra våra föreningsbidrag.

Näringslivet i Haninge är ytterligare en arena där vi vill ge kunskap om hur våldet i hemmet påverkar den utsatta på jobbet. Vad får det för konsekvenser? Hur kan man som arbetsgivare stötta? Vi knackar på och bjuder in oss.

Medlemsmöte, volontärmöten, nätverksmöten, möten med professionella – många möten blir det på ett halvår. Möten som syftar till att stärka vår förening, sprida kunskapen om mäns våld mot kvinnor och bygga samverkan med andra aktörer. Talar vi inte om våldet så finns det inte. Så enkelt är det. Så vi fortsätter att prata, påverka och förändra.

Projektet NEJ till VÅLD mot kvinnor rullar vidare även under 2020. Om du är nyfiken på projektet och vill veta mer, hör gärna av dig till Kim Loeld.