Den 1 juli till den 31 decemeber 2020

23 mars 2021

Den 1 juli till den 31 december 2020

Opinionsarbetet genom projektet ’NEJ till VÅLD mot kvinnor och barn’ har delvis fått anpassas till pandemin. Under första delen av hösten då coronaläget fortfarande såg ut att vara under kontroll, kunde vi genomföra en av våra större aktiviteter, barnkampanjen med anledning av den internationella barndagen, 5 okt. Vi intervjuade samtliga åtta partiers förtroendevalda för att undersöka hur man politiskt arbetar för att säkra trygghet och säkerhet för barn och unga i kommunen. Att döma av politikernas svar (oaktat ”färg”) har man fokus och planer för att arbeta långsiktigt för barns och ungas bästa. Vill du höra vad din politiker säger; gå in på vår youtube-kanal och lyssna.

https://www.youtube.com/channel/UCFv3NcRwfKngw-FyPwDOOSA

De inspelade intervjuerna har spridits i både våra egna och i politikernas sociala medier med över 1500 visningar. Vår barnkampanj har också innefattat att dagligen i oktober uppmana, med text och bild på FB o I, hur vi som vuxa kan ta ansvar för att barn och unga inte ska fara illa. Som vuxen kan och ska du ta ansvar när du anar att ett barn eller en ungdom far illa!

Studiecirkeln genomfördes med en startgrupp om 12 deltagare. Vartefter som pandemin böljade fram i den andra vågen valde fem av deltagarna att hoppa av. Dock har sju entusiastiska deltagare fått kunskap om normaliseringprocessen, maktordningen, feminism, språkets betydelse med mera. Åtminstone fyra av dessa engagerade kvinnor väljer att gå med i föreningens volontärgrupp – jättekul!

Den 21 oktober kunde vi trots pandemin genomföra medlemsmötet i ett samarbete med ABF Södertörn och Svenska kyrkan Jordbro. Vår gäst Alexandra Pascalidou berättade utifrån sin bok ”Mammorna” om det tuffa livet som mamma, boende i ett s k ”utsatt område”. Medlemmar och inbjudna gäster berördes starkt över Carolina Sinisalos (en av de porträtterade mammorna i boken) berättelse om hur hennes son mördades och hur hon lämnades ensam, övergiven av samhället.

Volontärgruppen har varit synnerligen aktiv under hela terminen. Framför allt med den utställning och kampanj som vi planerat med anledning av the orange day, den 25 november! Utställningen var planerad att uppföras i Haninge kulturhus. Plakat, banderoll, film – allt skulle ställas ut för att manifestera FNs dag mot mäns våld mot kvinnor! Med fokus på förövaren! Vi utgick ifrån det antal om 130 unika kvinnor som kontaktade vår jour under 2019. Slutsatsen vi drar är att det fanns (2019) 130 förövare som utsatte sin partner för våld i hemmet. Men den här gången gick vi bet! Utställningen kunde inte genomföras på grund av de skarpare restriktioner som kom att gälla. Vår plan är att vi ska kunna genomföra utställningen i samband med den 8 mars 2021. Volontärerna har gjort ett enastående arbete inför denna kampanj så utställningen måste bara bli av!

Vilket utfall vårt opinionsarbete får för de utsatta kvinnorna och barnen, kan vi inte säga med säkerhet. Men det som är säkert är att om vi inte diskuterar, debatterar, informerar och pratar om mäns våld mot kvinnor och barn, så lämnar vi de utsatta åt sitt öde! Det är inte något alternativ! Så länge våldet finns är det vår uppgift att synliggöra det så mycket som det bara går! Varje dag!

Projektet ’NEJ till VÅLD mot kvinnor och barn’ rullar vidare även under 2021. Om du är nyfiken på projektet, hör gärna av dig till projektledare Kim Loeld.