Haninge Kvinnojour

Vi vänder oss till dig som är/har varit utsatt för olika grader av förtryck av pojkar/män: misshandel, våldtäkt, sexuella övergrepp, hot om våld, psykiskt våld och förnedring är några former genom vilka förtrycket kan förekomma. Om du blir utsatt för hot eller våld, ring kvinnojouren för att prata med kvinnor som lyssnar och tror på din berättelse. Det är inte ditt fel att du blir illa behandlad. Du är inte ensam i din situation. Kvinnojouren i Haninge är en ideell förening som startades år 1991. Vi verkar för att kvinnor och barns mänskliga rättigheter och livsutrymme ska respekteras.

Som anhörig eller bekant kan du även få råd av kvinnojouren hur du kan stötta kvinnan som är utsatt. Vi hjälper och stödjer även barn som berörs av situationen.

Vilka är vi?
Vi stödjer och arbetar med kvinnor som blivit utsatta för mäns våld.
Vi erbjuder samtalstöd. 
Vi erbjuder skyddat boende för kvinnor och barn (i samråd med socialtjänsten).
Vi är en ideell förening med medlemmar.  
Vi är partipolitiskt- och religiöst obundna.
Vi arbetar efter principen ”hjälp till självhjälp”.
Vi informerar, debatterar, anordnar föreläsningar och kampanjer om mäns våld mot kvinnor och barn.
Vi besöker skolor, föreningar, arbetsplatser, m.fl.
Vi samverkar med polisen, kommunen och andra organisationer och myndigheter.
Vi arbetar i en feministisk anda.
Vi har tystnadsplikt.