Nej till våld mot kvinnor och barn

Haninge kvinnojour har genom medel från Socialstyrelsen fått möjlighet att driva projektet ”Nej till våld mot kvinnor och barn”. Projektets övergripande syfte och mål är att arbeta förebyggande mot mäns våld mot kvinnor och barn.

(foto: Julia Lindermalm)

Projektets fokusområden är:
Att
synliggöra mäns våld mot kvinnor och barn.
Att skapa en medvetenhet om var våldet utspelar sig, hur våldet ser ut, hur det skapas, hur det uppstår och vilka konsekvenser det får för kvinnor, barn och samhälle. Med en ökad medvetenhet mobiliseras en ökad motivation för förändring – vad kan vi göra för att verka för ett samhälle, ett Haninge, fritt från våld?
Att skapa opinion för att generera kraft och beredskap hos politiker och medborgare i Haninge att vilja agera och arbeta för att motverka mäns våld mot kvinnor och barn.
Att stärka Haninge kvinnojour med ökat antal aktiva medlemmar och jourkvinnor.
Detta vill vi åstadkomma genom utbildning och informationsspridning i Haninge kommun. Det kan vara till myndigheter, föreningar, skolor, vårdcentraler, sjukhus, privata näringslivet och övriga organisationer.

Här hittar du fler inlägg om projektet

Projektledare för projektet är Kim Loeld. I styrgruppen ingår Anja Malmsten, kassör/vice ordförande/styrelseledamot Haninge kvinnojour och Malin Mart, barnansvarig/sociala medieansvarig/styrelseledamot Haninge kvinnojour. Projektet är planerat att pågå år 2016–2021.